Elektronik Belge Yönetim Sistemi Portalı

2005-7 Sayılı Genelge

Arşivleme işlemlerindeki standartlaşmaya ait usul ve esaslar düzenlemektedir.
Genelge Eki Standart Dosya Planının güncel halini Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndaki bu linkten ulaşabilirsiniz.
Genelge için tıklayınız.